Čím dál tím více firem či živnostníků zapojuje do procesu získávání klientů internet. Prezentaci i propagaci svého podnikání mají dokonce zvládnutou i na vysoké úrovni. Stále se ale často zapomíná na vzrůstající vliv mobilního internetu. Mobilní telefony již dávno neslouží jen k telefonování a psaní textových zpráv, ale mnohem více je lidé využívají jako kapesní počítač.

Internet na mobilních telefonech již někdy použilo dle našich interních dat 40 % uživatelů internetu. Jejich počet však meziročně roste, a to o 7 % za poslední rok. Ve věkové kategorii 15-24 let je růst dokonce 13 %. Za pozornost určitě stojí i fakt, že podle průzkumu, ve kterém jsme zjišťovali, jak internet používají děti, využívá internet na mobilním telefonu 60 % žáků 8. a 9. tříd. Z toho lze jednoznačně usuzovat, že trend růstu využívání internetu na mobilních telefonech bude růst i v dalších letech a vliv mobilních zařízení nebudou firmy ani živnostníci moci ignorovat.

Celých 45 % respondentů našich dotazníků odpovědělo, že si na mobilním zařízení dohledává další informace k věcem, které najdou v mediích. Nejčastěji se jedná o produkty z reklamy, informace o filmech, hudbě nebo sportovních událostech. Zjišťování a ověřování informací samozřejmě ovlivňuje všechny kategorie podnikání, které se snaží přilákat zákazníka a přesvědčit ho o kvalitě svých služeb. Zajímavostí je, že lidé používání mobilní internet i přímo během nákupu v off-linovém světě, tedy v kamenných obchodech. K tomu ho používá 40 % respondentů z našich průzkumů. Například porovnávání cen během nákupu je pravidlem pro 15 % respondentů, alespoň občas to činí 22 % z nich.

Z nasbíraných dat lze navíc vysledovat i chování zákazníků. Existují především dvě cesty od výběru k nákupu za pomoci mobilního internetu. V prvním případě vybírá zákazník produkt a zjišťuje si informace na klasickém počítači. Nákup ale poté probíhá přes mobilní zařízení.  Druhým typem chování je předvýběr zboží na mobilním zařízení. Na klasickém počítači si poté informace ověří a uskuteční nákup.

Dvě cesty od výběru k nákupu za pomoci mobilního internetu.

Mobilní internet se stává dalším významným nástrojem, který činí zákazníka informovanějším, a je tak obtížnější ho oslovit a okouzlit. Pokud tedy chtějí živnostníci a podnikatelé oslovovat nové klienty, neměli by zapomínat na to, že jednou z nejdůležitějších věcí by měl být kvalitní mobilní web.